Колкав дел од федералниот данок ќе ми биде вратен? Сподели

Ако твојот доход е до $6500 Viking ти гарантира целосно враќање на федералниот данок.

Ако твојот доход е над $6500 тогаш очекувај да ти биде задржана одредена сума. Viking секогаш се труди за максимален поврат на твојот федерален данок според правилата на IRS за нерезиденти.

За подетална информација сврзете се со нас на: info@vikingtravel.mk


  Колку данок ќе ми биде вратен? Колкав дел од државниот данок ќе ми биде вратен?  

Аплицирај Online Сега!


Најдобри понуди 157 Понуди | Види ги сите